top of page
Olivier colla
Olivier COLLA
Leider van de stadvernieuwing

Schepen van 1989 tot 1995

Olivier stelde zich in 1982 voor het eerst verkiesbaar voor de gemeenteraad.  Dankzij zijn uitstekende score (meer dan 400 stemmen) werd hij verkozen tot gemeenteraadslid. Deze milieuactivist, een harde werker gepassioneerd voor stedenbouw en zachte mobiliteit, was zijn tijd ver vooruit en was de eerste die fietspaden in Jette overwoog. Hij zou ze aanleggen tijdens zijn volgende mandaat als Schepen van openbare ruimte.

In die tijd heeft het team van LBJette het gezicht van de gemeente fundamenteel veranderd door de openbare ruimte razend snel te renoveren en te verbeteren, zoals de krant Le Soir* schrijft:

De aanwezigheid van JLT in de regionale ministeries heeft de zaken duidelijk vergemakkelijkt. Met de hulp van zijn schepen voor stadsvernieuwing Olivier Colla en zijn schepen voor ruimtelijke ordening Jacques Dufour, (...) hebben zij een zeer efficiënt team samengesteld. Het is waar dat ze gesteund werden door een al even dynamische administratie.

Jacques Dufour bereidde de basis voor, door het BBP te schetsen. JLT haalde steun op bij het Gewest, terwijl Olivier Colla het kwistig uitgaf aan stadsvernieuwing. De methode was perfect geolied en perfect verfijnd.

Aan het einde van zijn ambtstermijn als Schepen besloot hij Jette te verlaten en naar een andere gemeente te verhuizen. Zijn carrière in Jette was kort, maar hij liet veel sporen na.

* https://www.lesoir.be/art/%252Fchantiers-des-stars-aux-jardins-de-jette_t-19940916-Z08J6L.html

LBJette-Olivier Colla-1
bottom of page