top of page

De LBJette is....

De Lijst van de Burgemeester van Jette is een tweetalige burgerbeweging die inwoners van Jette verenigt rond een lokaal politiek project onder de leiding van de burgemeester en haar team.

Dit team bestaat uit vertegenwoordigers en leden die zich allemaal persoonlijk en collectief inzetten voor een humanistische en duurzame benadering ten dienste van de gemeente Jette en haar inwoners.

Femmes tenir par la main

Waarden en filosofie

Duurzame menselijke ontwikkeling is het DNA van LBJette.

Gelijkheid, waardigheid, solidariteit; persoonlijke en collectieve emancipatie; sociale inclusie en respect voor ieders verschillen en uniciteit; empowerment van de burgermaatschappij en het subsidiariteitsprincipe: dit zijn de gedeelde democratische waarden die de actoren van LBJette dagelijks verdedigen in een geest van tolerantie en openheid.

Onze actie

De kracht van de LBJette ligt in het inhoud geven aan deze waarden door deze principes en doelstellingen om te zetten in concrete acties. Deze acties zijn gebaseerd op de vier belangrijkste pijlers: dienstverlening aan burgers, economische ontwikkeling en werkgelegenheid, sociale gelijkheid en milieubescherming. LBJette is de belichaming van duurzame transitie en solidariteit in Jette.

Ze hebben de LBJette ontworpen,

zij hebben Jette opgebouwd

In 1976 richtte Burgemeester Jean-Louis THYS de Lijst van de Burgemeester van Jette op, uit PSC-leden en onafhankelijken, met de bedoeling de gemeentelijke belangen te verdedigen.

Maar meer dan een politieke groep is de Lijst van de Burgemeester van Jette ook een verhaal van geëngageerde, enthousiaste en verantwoordelijke mensen die betrokken zijn geraakt bij de ontwikkeling van hun geliefde gemeente. Deze mannen en vrouwen hebben Jette vorm gegeven, elk op hun eigen manier, en zijn nooit opgehouden hun waarden, hun ideeën en hun vaardigheden door te geven.

Zonder hen zou de Lijst van Burgemeester niet zijn wat ze is. Zonder hen zou de gemeente niet zijn wat ze is. Laat dit een eerbetoon zijn voor hen. Om dit mooi verhaal te kunnen verderzetten met alle nodige moderniteit, zetten jonge en minder jonge mandatarissen en  kandidaten zich dagelijks in voor onze gemeente.

Belangerijke persoonlijkheden
van onze beweging.

Een terugblik op de belangrijkste acties van deze voormalige vertegenwoordigers, die nu niet meer in functie zijn, maar wel een leidinggevende functie binnen de LBJette hadden.

Veel dank aan Christian Materne voor zijn hulp bij het samenstellen van deze informatie.

De LBJette, een familiezaak.

bottom of page