top of page
Scan 24.jpeg
Lucien VERMEIREN
Een voorbeeldige duurzaamheid voor de tweede rechterarm van Jean-Louis.

Schepen van 1983 tot 2006
 

Lucien diende 5 gemeentelijke mandaten, waarvan 4 als Schepen.

Hij was de initiatiefnemer, ontwerper en project manager voor verschillende dossiers die de gemeente Jette veranderden, zoals de oprichting van het cultureel centrum.

Omdat Jean-Louis voor het Gewest aan de slag was, nam Lucien de plaats in van Charles Thielemans als waarnemend burgemeester, van februari 89 tot maart 94, meer dan vijf jaar dus. Bijna een legislatuur.

Hoewel JLT toezicht hield op het gemeentebestuur, vervulde Lucien Vermeiren de taken van burgemeester ten volle. Zijn opmerkelijke lange ambtsperiode leverde hem veel applaus en hulde op van alle raadsleden toen JLT terugkeerde.

In 1994 nam Lucien de verantwoordelijkheid over voor Franstalige cultuur, senioren, burgerlijke stand en demografie.

Tijdens zijn laatste ambtstermijn was hij ambtenaar van de burgerlijke stand, en Schepen voor religieuze zaken, Franstalige senioren en de Franse gemeenschap.

Bourgmestre et échevins PSC (+- 1984).jpg
dufour thielemans thys  vossen vermeiren  vdh collège 82-88.jpeg
bottom of page