top of page
LBJette - Jean-Louis THYS
Jean-Louis THYS
Met zijn team, een onuitwisbare stempel op Jette

Burgemeester van 1977 tot en met 1999

Op 27-jarige leeftijd werd hij kabinetschef van de burgemeester van Ganshoren, Richard BEAUTHIER, en al snel werd hij voorzitter van de Jonge Christen-Socialisten. In die tijd concentreerde zijn politieke actie zich op de verdediging en erkenning van het Brussels Gewest. Hij bekleedde ook de functie van federaal staatssecretaris voor Brusselse zaken vóór de regionalisering van Brussel.

In 1989, na de Sint-Michielsakkoorden, vormde hij samen met Charles Picqué de allereerste regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, waarin hij verantwoordelijk was voor Openbare Werken, Communicatie en Openbaar Vervoer, evenals voor Gezondheid.

In deze functie gaf Jean-Louis blijk van zijn globale visie voor de stad en onze hoofdstad. Vanaf het begin begreep hij het belang van een doortastende Brusselse regering die haar lot in eigen handen zou nemen. Hij was meteen een pionier in de ontwikkeling van het openbaar vervoer en kreeg zelfs de bijnaam die hem deed glimlachen: "Jef-Le-Tram".

Hoewel hij belangrijke verantwoordelijkheden had op de hoogste niveaus van de staat, herinneren de inwoners van Jette zich vooral hun burgemeester. Jean-Louis stond erg dicht bij zijn medeburgers en vond het leuk om hen te ontmoeten en te praten met plaatselijke verenigingen en politieagenten toen de politie nog gemeentelijk was. Hij had ook een paar uitbarstingen en was erg veeleisend als het op samenwerken met zijn collega's aankwam. Loyaal, zowel in de politiek als in de vriendschap, toonde hij een grote gevoeligheid, ook al zorgde zijn bescheidenheid ervoor dat hij dit niet te veel liet blijken.

Geleidelijk aan slaagde hij erin om met zijn team en partners een echt stadsproject te ontwikkelen. Zijn nalatenschap omvat de creatie en de bescherming van het Koning Boudewijnpark en het Dielegembos, de Tuinen van Jette, de aanleg van tramlijnen, een milieubeschermingsbeleid, meer aandacht voor voetgangers en fietsers, nieuwe sociale woningen in Essegem en de bouw van de Nederlandstalige bibliotheek en het cultureel centrum.

Op 18 november 1999 overleed Jean-Louis Thys, burgemeester van Jette van januari 1977 tot november 1999.

Voor zijn gemeente, zijn regio en zijn land, was Jean-Louis ongetwijfeld een man van zijn tijd, en zelfs zijn tijd vooruit. Zou hij trots zijn als hij vandaag de dag zijn gemeente zou (her)ontdekken? Laten we het hopen, in zijn nagedachtenis.

bottom of page