In de loop der jaren is Jette geëvolueerd en dat is zichtbaar. Vele acties zagen het licht in verschillende domeinen van de gemeentelijke bevoegdheden. Onze gemeente telt vandaag meer dan 53.000 inwoners en deze demografische groei vereist van de overheidsdiensten dat ze handelen in plaats van zich te laten verleiden tot stagnatie.

Niet op zijn lauweren rusten… en, in tegendeel, ambitie hebben voor zijn gemeente in naam van het algemeen belang en het welzijn van zijn inwoners. Hiervoor zet de Lijst van de Burgemeester zich in tijdens zijn dagelijks beheer.

Deze brochures, die in de loop der jaren werden uitgebracht, geven een niet-uitputtend overzicht van de topprojecten die LBJette heeft gedragen tijdens zijn 3 vorige mandaatperiodes. Een kleine reis door de tijd :