L'équipe LBJette 2018

De Lijst van de Burgemeester van Jette : wat is het ?

Onze identiteit, onze waarden, onze actie


Onze identiteit

De Lijst van de Burgemeester van Jette is een tweetalige gemeentelijke politieke groepering die Jetse burgers verenigt rond een gemeenschappelijk project dat wordt geleid door de burgemeester en zijn team. Dit team brengt mandatarissen en leden bij elkaar die elk persoonlijk en collectief verbonden zijn in een menselijke benadering ten dienste van de gemeente Jette en haar bewoners.

Onze waarden

Duurzame menselijke ontwikkeling is het DNA van LBJette.

Gelijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit; empowerment (zowel op persoonlijk vlak als sociaal en collectief); sociale integratie en respect voor elkaars verschillen en eigenheid, versterking van het maatschappelijk middenveld en het subsidiariteitsbeginsel¹ : dat is het fundament van de gemeenschappelijke democratische waarden die dagelijks verdedigd worden door de leden van de LBJette en dat in een geest van verdraagzaamheid en openheid.

Onze daden

De sterkte van de LBJette is het belichamen van deze waarden door het omzetten van haar principes en doelstellingen in daden. De handelingen zijn gebaseerd op drie belangrijke pijlers : de economische ontwikkeling en werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming.

Enkele voorbeelden van daden zijn de opvoedingsondersteuning voor iedereen door middel van meer steun aan kinderdagverblijven en scholen, de continue verbetering van de woningen, het stimuleren van een sportief en bruisend cultureel leven, de ontwikkeling van socio-culturele integratieprojecten en het behoud van de kwaliteit van groene ruimten. Ze weerspiegelen een permanente en toegewijde inzet van de LBJette voor het welzijn en de levenskwaliteit van de Jettenaren en de toekomstige generaties.


¹Beginsel dat stelt dat de beslissingen moeten worden genomen op een politiek niveau zo dicht mogelijk bij de bevolking. Volgens dit principe, moeten hogere instanties niet iets willen doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld enkel en alleen als dit efficiënter zou zijn mag de beslissing op een hoger niveau worden genomen.

– Filosofie van de LBJette –