Category: Non classé

Het nieuwe Spiegelplein en de ondergrondse parking

Verbintenissen nagekomen, termijnen nageleefd en project gerealiseerd !

De bouw van tramlijn 9 was het grootste project van deze legislatuur. Vanaf het begin, en ondanks verschillende bezwaren, heeft de LBJette dit gewestelijke project gesteund, in de overtuiging dat het noodzakelijk is te investeren in openbaar vervoer en het Spiegelplein terug te geven aan de voetganger, maar onder strikte voorwaarden.

Door de beslissing van de Burgemeester om mee te onderhandelen, heeft in onze gemeente gezorgd voor de bouw van een ondergrondse parking van 199 plaatsen, de renovatie van het Spiegelplein en het Oude Afspanningsplein, maar ook de volledige herinrichting van de straten waar de tram rijdt.

Dit was vooraf allemaal niet voorzien in de plannen van het Gewest. Vandaag kunnen de Jettenaren genieten van deze infrastructuur.

Onze artikelen

Tract Cover

Belofte maakt schuld

Belofte maakt schuld.
Het motto van de LBJette!

Zes jaar geleden stelden we ons programma voor de legislatuur 2012-2018 voor.

U hebt ons uw vertrouwen geschonken en ons de opdracht gegeven om verschillende grote uitdagingen het hoofd te bieden: onze mobiliteit herzien en nieuwe vervoerswijzen aanbieden die schoner en duurzamer zijn, de zwakke weggebruiker opnieuw een plaats geven in een aangename, functionele openbare ruimte, de demografische uitdagingen aangaan, het maatschappelijk welzijn verbeteren en de inwoners betrekken in de gemeenschap.

Dat is precies wat we hebben gedaan.

U vindt u onze volledige balans en programma en onze verbintenissen van 2012 op www.lbjette.be.

De papierenversie vindt u hier.