Belofte maakt schuld

Tract Cover

Belofte maakt schuld.
Het motto van de LBJette!

Zes jaar geleden stelden we ons programma voor de legislatuur 2012-2018 voor.

U hebt ons uw vertrouwen geschonken en ons de opdracht gegeven om verschillende grote uitdagingen het hoofd te bieden: onze mobiliteit herzien en nieuwe vervoerswijzen aanbieden die schoner en duurzamer zijn, de zwakke weggebruiker opnieuw een plaats geven in een aangename, functionele openbare ruimte, de demografische uitdagingen aangaan, het maatschappelijk welzijn verbeteren en de inwoners betrekken in de gemeenschap.

Dat is precies wat we hebben gedaan.

U vindt u onze volledige balans en programma en onze verbintenissen van 2012 op www.lbjette.be.

De papierenversie vindt u hier.